Ledare

Temat för årets andra nummer är skydd för vem? I bidragen görs viktiga iakttagelser av hur rätten till skydd bestäms av vem…

Ledare

”Men det är en sak, vi har ju båda suttit i fullmäktige och där kan man gå upp och säga,…

Tillägnas min vän Ali

Den här texten tillägnas min vän Ali och alla andra som sökt skydd i Sverige, som misshandlats i asylrättsträsket men…

Ledare

Det här numret ger en inblick i människors kamp för att motverka konsekvenserna av en repressiv asyl- och migrationspolitik i…