Lika vård för alla

Eva Lundström, sjuksköterska och ansvarig för Stöttepelaren i Malmö, har genom sitt engagemang och stöd till unga med flykterfarenhet skrivit…

Ledare

Temat för årets andra nummer är skydd för vem? I bidragen görs viktiga iakttagelser av hur rätten till skydd bestäms av vem…