När vi i höstas inledde arbetet med sista numret för året hade vi inte någon tanke på att det slutligen skulle resultera i ett dubbelnummer. Men det finns så många vittnesmål och rapporter om det som sker i Sverige och världen just nu som behöver få ta plats och läsas. Därför publicerar vi ett dubbelnummer denna gång.

Du kommer att få läsa texter som åskådliggör en våldsam utveckling runtom i vår värld. Bidragen kan delas in i tre delar: den repressiva asylpolitiken i Sverige, EU-pakten och dess förskjutning av ansvar för människor på flykt och slutligen texter som uppmärksammar Israels ockupation av de Palestinska områdena, med fokus på det pågående kriget i Gaza.

Samira Motazedi återkommer i Artikel14, nu med essän Den utstakade riktningen som tar avstamp i Irans shah som 1936 med våld förbjöd alla muslimska slöjor. Essän skildrar hur till synes små tecken används i politiska syften oavsett regim. Mohamed Kiswani recenserar Adania Shiblis roman En oansenlig detalj. Hans reflektioner kring boken sätter fingret på ett genomgående budskap i detta nummer; att våldet alltid måste sägas, hur ovidkommande det än till synes kan vara.

Omslaget visar ett verk av den sydafrikanske konstnären Justice Mukheli. Titeln på verket Sometimes I think, I need a spare heart to feel all the things I feel, är hämtad ur en text av poeten Sanober Khan.

Sabine vill tacka för sig och gör tillsammans med Sofia nu sitt sista nummer som chefredaktör. Vi vill också tacka Karin Nilsson Kelly för hennes insats som gästredaktör.

Redaktörerna Sabine Gruber och Sofia Häyhtiö, februari 2024.

Upload Files Drag and drop your files here or click the button to upload your files from your computer

multi file upload Drag and drop your files Max Upload: 20 MB
close image preview
image preview
Det finns redan en uppgift för detta element.
Skriv ditt meddelande i den befintliga tråden.
Här öppnade vi den åt dig.
Flyttad till mediefolder.
Filen har lagts till webbplatsens mediefolder, du kan nu använda den därifrån.
poweredby
hide sidebar icon
sidebar left
sidebar menu
sidebar menuThis Page
sidebar menuAll Pages
sidebar menuShow Complete Tasks
sidebar menuShow Internal Tasks
sidebar menuSort by Date
sidebar menuSort by Priority
sidebar menuSort by Status
Tasks
Pages
no task in sidebar
Add your comments
Click any part of the page to start collaborating
       Loading...
       link to inbox
       responsive box
       desktop iconDesktop
       tablate iconTablet
       mobile iconMobile
       Browse Comment
       so
       li
       linn
       re
       realisatorerna
       so
       sofia häyhtiö
       ol
       ola@jobbadigitalt.se
       Jo
       Jobba Digitalt
       5
       general button icon Create a general task not tied to any page element, great for adding documents or engaging in wider project conversations.
       ×
       ×
       Godkänn sida

       När sidan är klar, klicka på den gröna knappen för att signalera till webbmastern att den här sidan är godkänd.

       något gick fel. Vänligen försök igen.
       ×
       Sida godkänd
       Skrivbord Surfplatta Mobil
       Tillbaka till standardvy
       Du har inga webbplatsutrymmen kvar

       Vad bra!
       Det betyder att du växer och tar in fler kunder! Låt det inte stoppa dig.

       Något gick fel. Vänligen försök igen.