# 2-4 2020

ARTIKEL 14 # 2-4 2020

FLYKTEN FRÅN SVERIGE

You are using a non-registered version of PDF Viewer for WordPress. Please register your copy of PDF Viewer for WordPress to receive updates & keep using without issues.Click Here to go to registration page.
LÄS UTDRAG UR NYA NUMRET!

Egna röster

Vi publicerar personporträtt och texter skrivna av personer med erfarenheter av flykt och aktivt engagemang i migrationsfrågor.

BAKOM NYHETERNA

Vi lyfter sådant som inte får utrymme i andra medier samt förklarar och illustrerar aktuella migrationspolitiska frågor.

INLÄGG

Inledare, kommentarer, inlägg och debatt från flyktingrörelsen.

Juridik

Vi rapporterar om ny praxis och experter diskuterar viktiga förändringar inom asylrätten.

tema

Varje nummer fördjupar sig i ett specifikt ämne kopplat till flyktingfrågor på både väntade och oväntade sätt.

Kultur

En friare del av tidningen som genom konst och kultur på olika vis berör migrationen och dess effekter.

Artikel 14 ges ut av FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, i syfte att informera och skapa debatt kring flyktingfrågor och asylpolitik. Tidningen är politiskt och religiöst obunden, drivs utan vinstintresse och kommer ut med fyra nummer per år. Artikel 14 ges ut med stöd av Kulturrådet.

REDAKTION
Anneli Carnelid, chefredaktör
Hannah Hernried Forslind, formgivare

ANSVARIG UTGIVARE
Linn Hansén

FARR

Ges ut av Flyktinggruppernas riksråd- FARR.

UNIK

Sveriges enda renodlade tidskrift på området asylrätt och migration.

GRANSKNINGAR

Granskar och bevakar utvecklingen inom juridiken, flyktingpolitiken.

SKAPAR DEBATT

Skapar debatt kring flyktingfrågor och asylpolitik.

MIGRATION I FOKUS

Artikel 14 ger en fördjupad och nyanserad bild av migration.

MÅNGA RÖSTER

En tidskrift där asylsökandes egna röster hörs.

klicka här


prenumerera på Sveriges enda flyktingpolitiska tidskrift! Artikel 14 utkommer fyra gånger per år i pappersformat och som taltidning. Här kan du starta en prenumeration och dessutom bli medlem i FARR.
Är det något som du vill att Artikel 14 ska ta upp? Vi tar gärna emot artikelidéer, texter, bilder och förslag till förbättringar av tidningen eller felaktigheter i innehållet.

The Personal Statement is one of the most important parts of applying for college admission

It’s a fantastic opportunity to write about your ideas and aspirations write for me for yourself, your own future and in which you hope to go in life. Every high school student should at least take this seriously. Here are a Couple of things that Will Allow pay someone to write my paper You to create a pay someone to write essay personal statement that will Stick out and Provide you the maximum benefit: