Om Artikel 14

Artikel 14 ges ut av FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, i syfte att informera och skapa debatt kring flyktingfrågor och asylpolitik.

Tidningen är politiskt och religiöst obunden, drivs utan vinstintresse och kommer ut med fyra nummer per år. Artikel 14 ges ut med stöd av Kulturrådet.

REDAKTION

Sabine Gruber, chefredaktör
Sofia Häyhtiö, redaktör
Kirsti Haugsand Wennerholm, formgivare

ANSVARIG UTGIVARE
Linn Hansén

FARR

Ges ut av Flyktinggruppernas riksråd- FARR.

Unik

Sveriges enda renodlade tidskrift på området asylrätt och migration.

Granskningar

Granskar och bevakar utvecklingen inom juridiken, flyktingpolitiken.

Skapar debatt

Skapar debatt kring flyktingfrågor och asylpolitik.

Migration i fokus

Artikel 14 ger en fördjupad och nyanserad bild av migration.

Många röster

En tidskrift där asylsökandes egna röster hörs.