Om Artikel 14

Artikel 14 ges ut av FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, i syfte att informera och skapa debatt kring flyktingfrågor och asylpolitik och är Sveriges enda renodlade tidskrift på området asylrätt och migration. Artikel 14 ger en fördjupad och nyanserad bild av migration och skapar debatt kring flyktingfrågor och asylpolitik.
Tidningen är politiskt och religiöst obunden, granskar och bevakar utvecklingen inom juridik och flyktingpolitik. Artikel 14 ges ut med stöd av Kulturrådet, drivs utan vinstintresse och kommer ut med fyra nummer per år.

Kontakt

Är det något som du vill att Artikel 14 ska ta upp? Vi tar gärna emot artikelidéer, texter, bilder och förslag till förbättringar av tidningen eller felaktigheter i innehållet.
Redaktionen består av Sabine Gruber, chefredaktör, Sofia Häyhtiö, redaktör och Kirsti Haugsand Wennerholm, formgivare och nås på redaktionen@artikel14.se
Vill du kontakta ansvarig utgivare mejla till Linn Hansén på linn.hansen@farr.se