2023 – 1

Ledare

I årets första nummer av Artikel 14 uppmärksammas striden för frigörelse i…

Illustration Christel Lundberg

Förändringsarbete & motstånd kuvas

Vår uppgift var att undersöka hur oppositionella behandlas i Turkiets fängelser och hur det är ställt med rättssäkerheten för gripna och/eller anklagade samt deras juridiska ombud.

Att försvara människorättsförsvarare

Şoreş Deniz Tuğrul, människorättsförsvarare och verksam advokat i Turkiet, skriver om hur den turkiska staten, och dess lagstiftande och dömande organ, slår ner kampen för mänskliga fri- och rättigheter i Turkiet.

Tolken i asylintervjun

Kristina Gustafsson är verksam som forskare och lärare i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning är inriktad mot migration och tolkning i talade språk. I Kristinas text får vi ta del av tolkens erfarenheter av att tolka vid asyl­ intervjuer.

Vi vill ha ett styre på jämlika grunder

”’Zan, zendegi, azadi’ har inte lyckats samla alla samhällets skikt i en gemensam kamp, men rörelsen har lärt oss viktiga läxor och väckt angelägna frågor”, skriver Samira Motazedi.