Ledare

I årets första nummer av Artikel 14 uppmärksammas striden för frigörelse i Iran, tolkars berättelser om tolkarbetet och konsekvenserna för människorättsförsvarare i Turkiet.

”’Zan, zendegi, azadi’ har inte lyckats samla alla samhällets skikt i en gemensam kamp, men rörelsen har lärt oss viktiga läxor och väckt angelägna frågor”, skriver Samira Motazedi i essän Vi vill ha ett styre på jämlika grunder, där hon komplicerar den kamp för frigörelse som nu förs i Iran.

Det finns skarpa förslag i Tidöavtalet om att begränsa rätten till offentligt finansierad tolk i olika sammanhang. Artikel 14 har därför bjudit in några författare med lång erfarenhet av att forska om språktolkning för att ge några perspektiv på viktiga insikter som är förenade med tolkade samtal.

Zahra Hosseiny tänker tillbaka på tiden då hon inte kunde representera sig själv i intervjun hos Migrationsverket, i sin essä När livet blev en tolkning.

Människorättsorganisationer slår återkommande larm om de stora bristerna i den turkiska rättssäkerheten, men det är svårt att via Sveriges medierapportering få insyn i vad som egentligen pågår i Turkiet. Lotta Lagnander, asylrättsjurist, som nyligen gjorde en delegationsresa i Turkiet, och Şoreş Deniz Tuğrul, människorättsförsvarare och verksam advokat i Turkiet, skriver om hur den turkiska staten, och dess lagstiftande och dömande organ, slår ner kampen för mänskliga fri- och rättigheter i Turkiet.

Erik Lindman Mata diskuterar den våldsamma deportationspolitiken utifrån sin läsning av Annika Lindbergs nya bok Deportation limbo: State violence and contestations in the Nordics, och uppfordrar forskningen till ett mer aktivt ansvarstagande för det samhälle vi vill ha.

I detta nummer introducerar Artikel14 Förvaret, som kommer att vara ett återkommande inslag om mötet med frihetsberövade människor.

Bilden på omslaget är skissad med blyerts av Birgitta Ericson, tecknare med ett intresse av att beskriva människor.

Sanna Vestins regelbundna bidrag med praxisnotiser utgår denna gång.

Redaktörerna Sabine Gruber och Sofia Häyhtiö, april 2023 .