Ledare

I årets första nummer av Artikel 14 uppmärksammas striden för frigörelse i Iran, tolkars berättelser om tolkarbetet och konsekvenserna för…

Att försvara människorättsförsvarare

Şoreş Deniz Tuğrul, människorättsförsvarare och verksam advokat i Turkiet, skriver om hur den turkiska staten, och dess lagstiftande och dömande organ, slår ner kampen för mänskliga fri- och rättigheter i Turkiet.

Tolken i asylintervjun

Kristina Gustafsson är verksam som forskare och lärare i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Hennes forskning är inriktad mot migration och tolkning i talade språk. I Kristinas text får vi ta del av tolkens erfarenheter av att tolka vid asyl­ intervjuer.

Ledare

I dag då vi skriver ledaren till detta nummer säger Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi i sitt anförande på årets första…