Ledare

Efter ett år med en SD-stödd regering och samarbetspartiernas repressiva politik bad vi ett antal personer ur den sociala rörelsen som kämpar för människors rätt till skydd, mänskliga rättigheter, fred och för en hållbar värld att skriva om engagemang. Vi efterlyste bidrag som berättar om mobilisering och visioner för en bättre samhällsutveckling än den vi lever med nu. Det är dessa texter som inleder det här numret. De ställer frågor om hur staten kan producera och sälja vapen samtidigt som vi önskar fred och vilken position jurister bör ta i den sociala rörelsen.

Texterna reflekterar även över den egna drivkraften att förändra orättvisor och betydelsen av att bilda en bred koalition mellan rörelser, och uppmanar oss att ge akt på språket, därför att orden sätter ramarna för hur vi beskriver världen. Texterna understryker att vi måste fortsätta att artikulera krav och förväntningar på politiker och fordra transparens när avgörande beslut fattas på odemokratisk väg – genom dessa handlingar skapar vi hopp.

Vi avslutar denna del av numret med en bild från Gunung Sinabung i Indonesien, av Yosh Ginsu.

Anna Lundberg kommenterar regeringens och Sverige­demokraternas hantering av frågan om de inre gränskontrollerna. Karin Lövestam Öberg berättar om en stulen identi­tet och söker kontakt med människor som har erfaren­het av att ha blivit fel folkbokförda till följd av Migrationsverkets rutinmässiga åldersuppskrivningar.

I texten Betraktelser från norra Italien berättar Charlotte Lilja Pittuco om Consorzio Italiano di Solidarietá (ICS). ICS är en väletablerad frivilligorganisation i Trieste, som sedan 90-talet har tagit emot och stöttat människor på flykt.

Nätverket Ingen människa är illegal skriver om en demonstra­tion utanför Migrationsverkets förvar i Märsta, Stockholm, där demonstranterna visade solidaritet med de förvarstagna i den låsta byggnaden.

Äntligen har Praxis av Sanna Vestin kommit tillbaka. Det är efterlängtat av många.
Signe Bremer har broderat bilden Vi anger inte. Verket “So That All Shall Know” är skapat av den guatemalanske fotografen Daniel Hernández-Salazar och tar plats på omslaget för detta nummer av Artikel 14.

Sabine Gruber & Sofia Häyhtiö, oktober 2023.