Ledare

Ska jag vänja mig vid tanken
Att jag kan föras till fängelse
Av de svartklädda männen,
Av de civilklädda männen,
Av männen med fyra feta bokstäver
På sina feta svarta ryggar?
Annars vinner mitt land
Inte någon frihet.
Och det skulle ändå inte fungera,
Som vanligt.

Utdrag ur Julia Tsimafejevas bok Dagar i Belarus, 2020

Som förvarsbesökare har Sofia haft kontakt med flera personer från Belarus som av olika anledningar frihetsberövats. Trots att de suttit i fängelse i Belarus och pressats att agera verktyg åt Lukasjenkas våldsregim har ingen av dem lyckats belägga sina skyddsskäl och få dem erkända av Migrationsverket och domstolarna i Sverige. Vi vill veta mer om den ofrihet som många människor i Belarus lever med.

Annette Rosengren har genom sitt författarskap och aktivism nära kontakt med många belarusier.  I detta nummer möter du några av dem. 

Alena Laptsionak och Aliaksej Koltjyn, medarbetare i den belarusiska människo­rätts­organisationen Vjasna, berättar om den politiska utvecklingen i landet och hur engagerade i Vjasna fängslats och dömts till långa fängelsestraff. Däribland Ales Bjaliatskij, grundare av Vjasna och Nobels fredspristagare 2022.  

Ales Pushkin och Annette träffades i hans hemby Bobr 2015. I Artikel 14 återges deras möte och Ales liv i opposition. Idag är även Ales fängslad. 

Lani, som vi kallar henne, är en fackligt aktiv ingenjör från Minsk. Annette möter Lani i Sverige där hon söker asyl. Lani berättar om hur den opti­mism som fanns inför valet 2020 slogs i spillror när Lukasjenka ännu en gång höll sig kvar vid makten.  

I Annettes texter namnges många fler som fängslats och dömts i Belarus. En del döms bara för att ha lajkat en bild på sociala medier, andra för att de utövat sina mänskliga rättigheter. 

Numret inleds med en text om Belarus historia och det belarusiska språkets betydelse för landets kamp för självständighet. 

Verket From Aleppo to Kyiv är omslag för detta nummer. Det är skapat av Moustafa Jano, 2023.  

Redaktörerna Sabine Gruber och Sofia Häyhtiö, juli 2023.