Ledare

Vad betyder det att hävda alla människors lika värde? Vad består en människas värde i och hur vet vi att människovärdet inte missbrukas? En humanistisk syn på människan kan beskrivas som att hon är något bortom exempelvis sitt ekonomiska värde. Människovärdet är inte beroende av våra egenskaper, utan är absolut, oavhängigt våra prestationer. Är människan därmed suverän, oberoende av allt annat liv? Nej, för att uppnå jämlikhet förutsätter det att vi gemensamt utövar vårt ansvar för att vårda och upprätthålla människovärdet. 

Med detta sagt lägger vi grunden för det här numret av Artikel 14, som vi tillägnar Allvaret
– det absoluta människovärdet. Vi får skildringar av när det kränks, nästan överges och följderna av det, men även när det skyddas. 

I samverkan med initiativet Asylkommissionen låter vi publicera tre texter ur den nyligen utkomna antologin Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände? som på olika sätt visar konsekvenserna av en alltmer avhumaniserad migrationspolitik. Med hjälp av Harry Martinssons skönlitterära verk Vägen till Klockrike ger Patricia Lorenzoni omvälvande perspektiv på det som pågår i asylmottagandet idag. I texten ”Kriget om en flickas ålder” beskriver Torun Elsrud och Melika Ebrahimi den uppslitande processen kring en åldersuppskrivning. I Karin Brunssons text ”Ett kort besök i Sunne” blir vi varse hur centrala politiska beslut stryper lokala initiativ till förändring. Reza Rahimi använder sitt skrivande för att återta sin tankes frihet, under tiden han är frihetsberövad. Zahra Hosseiny tar oss genom sina minnen med till Migrationsverkets utreseboende i Åby. 

Flera av bilderna i det här numret är verk ur serien Ofullständigt lexikon/Uncomplete dictionary av Åse Frid. Åse beskriver att hennes arbete ofta styrs ”… av regler som har med det minutiösa att göra; bilden målas sakta fram med akvarell och tusch runt de ihåligt tecknade bokstäver som utgör målningens varp.” 

Förhoppningen är att detta nummer kan skapa en öppning mot att bära och övervinna den omöjlighet som vi många gånger erfar – i våra kroppar, i våra tankar. 

Välkommen till allvaret. 

Sofia Häyhtiö, tf chefredaktör