Sverige ord för ord

ARTIKEL 14 # 2 2018

Pride handlar om synlighet och stolthet. Det här numret handlar om hbtqi med anledning av att Sverige står värd för Europride i sommar. Vi ser möjligheten att fira kärlek och gemenskap.
Men så finns det smolk i glädjebägaren. Hur Sverige och Europa hanterar asylsökande hbtqi-personer är inte bara förknippat med stolthet. Fördomar påverkar mottagande, boendesituation och bedömningar. Samhällsnormer är svåra att fly ifrån. Artikel 14 vill här lyfta PRIDE för alla. Rätten till asyl och rätten att vara den du är hänger ihop.

Egna röster

Vi publicerar personporträtt och texter skrivna av personer med erfarenheter av flykt och aktivt engagemang i migrationsfrågor.

BAKOM NYHETERNA

Vi lyfter sådant som inte får utrymme i andra medier samt förklarar och illustrerar aktuella migrationspolitiska frågor.

INLÄGG

Inledare, kommentarer, inlägg och debatt från flyktingrörelsen.

Juridik

Vi rapporterar om ny praxis och experter diskuterar viktiga förändringar inom asylrätten.

tema

Varje nummer fördjupar sig i ett specifikt ämne kopplat till flyktingfrågor på både väntade och oväntade sätt.

Kultur

En friare del av tidningen som genom konst och kultur på olika vis berör migrationen och dess effekter.

Artikel 14 ges ut av FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, i syfte att informera och skapa debatt kring flyktingfrågor och asylpolitik. Tidningen är politiskt och religiöst obunden, drivs utan vinstintresse och kommer ut med fyra nummer per år. Artikel 14 ges ut med stöd av Kulturrådet.

REDAKTION
Jenny Skånberg
Khaled Alesmael
Sofia Häyhtiö
Hannah Gustafson (bild och layout)

ANSVARIG UTGIVARE
Sanna Vestin

FARR

Ges ut av Flyktinggruppernas riksråd- FARR.

UNIK

Sveriges enda renodlade tidskrift på området asylrätt och migration.

GRANSKNINGAR

Granskar och bevakar utvecklingen inom juridiken, flyktingpolitiken.

SKAPAR DEBATT

Skapar debatt kring flyktingfrågor och asylpolitik.

MIGRATION I FOKUS

Artikel 14 ger en fördjupad och nyanserad bild av migration.

MÅNGA RÖSTER

En tidskrift där asylsökandes egna röster hörs.

klicka härprenumerera på Sveriges enda flyktingpolitiska tidskrift! Artikel 14 utkommer fyra gånger per år i pappersformat och som taltidning. Här kan du starta en prenumeration och dessutom bli medlem i FARR.
Är det något som du vill att Artikel 14 ska ta upp? Vi tar gärna emot artikelidéer, texter, bilder och förslag till förbättringar av tidningen eller felaktigheter i innehållet.