Ledare

I dag då vi skriver ledaren till detta nummer säger Miljöpartiets språkrör Märta Stenevi i sitt anförande på årets första partiledardebatt:

”Vi har fått en regering som aldrig låter barn i utsatta områden glömma att hur hårt de än anstränger sig, hur mycket de än kämpar, så är de alltid misstänkta brottslingar i regeringens ögon, alltid föremål för en visitation eller för en ny repression”.

Sedan förra numret av Artikel 14 kom ut har regeringen och Sverigedemokraterna skrivit avtal för ett gemensamt samarbetsprojekt för den kommande mandatperioden, Tidöavtalet. Till detta nummer har vi bjudit in några personer för att reflektera över avtalet. Vilka blir konsekvenserna om förslagen som rör flyktingpolitiken blir verklighet? Reflektionerna handlar bland annat om hur förslagen att avskaffa per- manenta uppehållstillstånd, att förlänga vägen till medborgarskap och att utvisa fler skapar en stress som fortplantar sig i alla led.

Skribenterna diskuterar också konsekvenserna av förslagen att offentliganställda ska beläggas med anmälningsplikt och att avskaffa offentliga biträden i asylprocessen. Det senare skulle innebära enorma svårigheter för asylsökande att styrka sina skyddsskäl.

Många personer i asylrättsrörelsen har erfarenhet av de svårigheter som kan uppstå när asylsökande och papperslösa personer söker hjälp i beroendevården. I det här numret beskrivs dessa utmaningar i flera texter. De ger inga absoluta svar på hur man ska gå tillväga för att få behandling, men de berättar om frivilliga initiativ i Malmö som stöttar människor att komma ur sitt drogberoende och om verksamheten vid Beroendecentrum i region Stockholm som också når asylsökande och papperslösa.

Jag ramlade rakt ner i en ogripbar värld

ز سوئد خ ب نداشتم

Jag förstod inte människorna

Så börjar en av dikterna som presenteras i detta nummer. Dikterna beskriver afghanska ungdomars erfarenheter av flykt, hopp och vilja att skapa ett liv i Sverige.

Fotografiet på omslaget är taget av Leif Björk en bit in i skogen i Järvträsk, Norrbotten. Bilden togs en sen kväll strax innan julafton, 2022.

Redaktörerna Sabine Gruber och Sofia Häyhtiö, januari 2023 .