Ledare

Det här numret ger en inblick i människors kamp för att motverka konsekvenserna av en repressiv asyl- och migrationspolitik i Sverige såväl som på EU-nivå. Texterna förmedlar konkreta exempel på hur det dagliga motståndsarbetet uttrycks. I essän Ett kringflackande spöke ger Samira Motazedi Migrationsverket gestalten av ett ständigt närvarande spöke som sveper med sin vita mantel över de asylsökandes liv. Att det finns ett direkt samband mellan ohälsa och osäkerhet kring juridisk status är slående skriver Eliot Wieslander i texten När lagen gör en sjuk. Motståndet mot de senaste årens ’stramninger’ som alla har syftat till att göra det svårare för flyktingar att söka skydd, bosätta sig och leva i Danmark, beskrivs i det samtal Annika Lindberg för med syriska aktivister. Och vad händer med migrationspolitiken på EU-nivå? Artikel 14 har träffat EU-parlamentarikern Malin Björk som betonar vikten av att alltid lägga fram motförslag på repressiva lagförslag. Inte minst ser hon möjligheter att mobilisera inför det svenska EU-ordförandeskapet våren 2023.

Om verket som utgör omslaget till detta nummer, skriver formgivaren och konstnären Siri Hagerfors att hon vill återspegla att det finns alternativ och samtidigt som att något måste krossas så finns vilja och glöd.

Redaktörerna Sabine Gruber, Sofia Häyhtiö November 2021