Ledare

Temat för det här numret är utvägar, med texter som belyser hur motstånd mot förtryck och olika former av begränsningar tar form. Många av oss har försökt, och kanske fortfarande försöker, hitta vägar ut för de människor som svävar i livsfara i Afghanistan efter det att talibanerna tagit över makten. Leila Qaraee berättar, i numrets inledande text, om sitt engagemang för afghanska kvinnorättsaktivister som fortsätter att kämpa för sin och andra kvinnors frihet i landet. Zahra Hosseiny tar oss med genom sina bilder av sig själv – till hennes motstånd mot den orättvisa som präglat henne och tusentals skyddssökande människor.

Författaren Behrouz Boochani, som suttit fängslad i ett flyktingfängelse i sex års tid på Manus Island för att ha sökt skydd, säger i ett samtal med den feministiska författaren Samira Motazedi: ”Jag återtar min identitet inför ett system som är utformat för att ta den ifrån mig. Därför är skrivande ett motstånd för mig.” I deras samtal får vi inblick i hur migra- tionssystemet tar individers självbild och identitet i anspråk, för att upprätthålla nationens gränser och självbilder. I texten Med tiden som fiende skriver Motazedi om sin långa kamp för att få höra till, att bli en människa likt alla andra i samhället, men att tiden det tog att nå dit noggrant broderade över det jag hon tidigare kände.

EU:s gränspolitik leder fram till hårdföra metoder mot de människor som strävar efter frihet och riskerar sina liv över Medelhavet, för att söka skydd från krig och förföljelse. Men det finns initiativ som arbetar envetet med att hitta vägar att rädda liv på havet och som bedriver en opinionsbildning som slår hål på retoriken om asylsökande som hot. För Artikel 14 skriver Muhammad al-Kashef om hur initiativet Alarm Phone började och hur de arbetar.

Temat innehåller också en analys av barnfamiljers asylutredningar, som ger oss en insyn i hur asylsökandes erfarenheter inordnas i migrationsbyråkratins jakt på den kronologiska berättelsen.

Numrets omslag introducerar oss till temat med verket Looking For An Exit, 80 x 150 cm, olja på duk av konstnären Channa Bianca.

Sofia Häyhtiö, tf chefredaktör