Ledare

Temat för årets andra nummer är skydd för vem? I bidragen görs viktiga iakttagelser av hur rätten till skydd bestäms av vem det är som söker skydd och varifrån den skyddssökande kommer. Ytterst handlar det om vilka som anses vara skyddsvärda och vilka som inte anses vara det.

Texterna Vem förtjänar att vara flykting? och Tillfälligt skydd väcker svåra frågor, tar båda avstamp i situationen för de människor som har flytt Ukraina under massflyktsdirektivet. Dels diskuteras hur rasistiska strukturer reproducerar en flyktingpolitik där hudfärg blir avgörande för vem som erbjuds skydd, dels uppmärksammas vi på att de som erbjuds tillfälligt skydd har mycket begränsade möjligheter att förändra sin situation.

I ett samtal om globala förvarskomplex exemplifieras sätt att maskera det systematiska våld som förvar innebär. För läsaren blir vikten av att inte förledas i jämförelser mellan bättre och sämre villkor, mellan statligt eller privat drivna förvar uppenbar. Det krav som borde ställas är att människor inte ska förvarstas.

Med stillbilder från Jasmijn Kooijman ́s stop-motion-animerade film Dansa min docka – migrationens vals, presenterar vi två sekvenser där Kooijman så träffsäkert skildrar individerna som alla är fast i Migrationsverkets byråkratiska maskineri.

Till omslaget har vi valt två dikter ur diktsamlingen Enkla biljetter, av Bengt Erik Ginsburg. Han var verksam som barnläkare på flyktingförläggningar under tidigt nittiotal och det var under den här tiden som dikterna skrevs. Bengt Erik berättar att det var ett sätt för honom att bearbeta sina möten med asylsökande barn och vuxna.

Sabine Gruber och Sofia Häyhtiö, redaktörer Juni 2022