Tema

Ensamkommande

#4 2015

Tema Ensamkommande

Fler ensamkommande barn och ungdomar än någonsin kommer till Sverige. Samtidigt har regeringen en speciell udd riktad mot just denna grupp i sin lista med nya förslag. Artikel 14 reder ut begreppen, granskar åldersbedömningar, tittar närmare på ensamkommandes dubbla trauman och hur väl de faktiskt lyckas etablera sig.

Egna röster

Vi publicerar personporträtt och texter skrivna av personer med erfarenheter av flykt och aktivt engagemang i migrationsfrågor.

BAKOM NYHETERNA

Vi lyfter sådant som inte får utrymme i andra medier samt förklarar och illustrerar aktuella migrationspolitiska frågor.

INLÄGG

Inledare, kommentarer, inlägg och debatt från flyktingrörelsen.

Juridik

Vi rapporterar om ny praxis och experter diskuterar viktiga förändringar inom asylrätten.

tema

Varje nummer fördjupar sig i ett specifikt ämne kopplat till flyktingfrågor på både väntade och oväntade sätt.

Kultur

En friare del av tidningen som genom konst och kultur på olika vis berör migrationen och dess effekter.

Artikel 14 ges ut av FARR, Flyktinggruppernas Riksråd, i syfte att informera och skapa debatt kring flyktingfrågor och asylpolitik. Tidningen är politiskt och religiöst obunden, drivs utan vinstintresse och kommer ut med fyra nummer per år. Artikel 14 ges ut med stöd av Kulturrådet.

REDAKTION
Jenny Skånberg
Mikael Leyi
Sofia Häyhtiö
Hannah Gustafson (bild och layout)

ANSVARIG UTGIVARE
Sanna Vestin

FARR

Ges ut av Flyktinggruppernas riksråd- FARR.

UNIK

Sveriges enda renodlade tidskrift på området asylrätt och migration.

GRANSKNINGAR

Granskar och bevakar utvecklingen inom juridiken, flyktingpolitiken.

SKAPAR DEBATT

Skapar debatt kring flyktingfrågor och asylpolitik.

MIGRATION I FOKUS

Artikel 14 ger en fördjupad och nyanserad bild av migration.

MÅNGA RÖSTER

En tidskrift där asylsökandes egna röster hörs.

prenumerera på Sveriges enda flyktingpolitiska tidskrift!

Prenumerera

  Om FARR

  Flyktinggruppernas Riksråd, FARR, är en paraplyorganisation för enskilda och grupper som arbetar för att stärka och värna asylrätten.

  ?FARR:s arbete grundar sig på en övertygelse om alla människors lika värde och lika tillgång till mänskliga rättigheter.

  FARR ger ut tidningen Artikel 14 och för genom den och i annan media fram erfarenheter från asylsökande och papperslösa i den offentliga debatten samt opinionsbildar mot myndigheter och politiker för en mer progressiv migrationspolitik.

  FARR sammanställer kunskap och erfarenheter från flyktingar, aktivister och lokalgrupper för att sprida dessa vidare inom nätverket och med dessa som grund granska och kommentera politiska förslag, beslut och domslut som rör asylrätten.

  FARR framställer faktamaterial och arrangerar kurser, kampanjer och andra projekt till nytta för alla som är engagerade i flyktingfrågor, och stöttar på så sätt lokala arrangemang och samarbeten.

  FARR samverkar med andra organisationer i Sverige och internationellt för att påverka flyktingpolitiken.

  Med rådgivning, utbildning och representation stöttar FARR dem som dagligen arbetar för asylsökandes och papperslösas rättigheter runt om i Sverige.

  Kontakta oss

  Är det något som du vill att Artikel 14 ska ta upp? Vi tar gärna emot artikelidéer, beslut, klipp, rapporter och annat.